Followers

Sunday, January 11, 2009

Jika sayangkan melayu.. sila baca..

Renungan Untuk Bangsa MELAYU:Renungan Untuk Bangsa MELAYU: tak kira PAS, KeADILan atau UMNO


Firman Allah swt dalam surah al-Naba ayat 18:
"Iaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok."

Cuba gunakan masa anda sebentar untuk maklumat ini. Selepas itu
terpulang padaanda untuk bertindak......


TOLONG BACA INI SEHINGGA HABIS; SEKIRANYA ANDA SAYANGKAN MELAYU & ISLAM DI MALAYSIA . PERHATIAN KEPADA SELURUH BANGSA MELAYU ISLAM.

Rencana di bawah adalah diterbitkan oleh sebuah majalah di
London . Penuntut Melayu yang ada di sana perlu dan
bertanggungjawab untuk disebarkan ke tanah air. Rencana tersebut
telah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Melayu seperti ternyata di atas.
Setelah saudara/saudari meneliti akan hakikatnya, saya meminta
saudara/saudari merenung sejenak jauh ke hadapan akan nasib bangsa
kita.

Tidak mustahil dalam jangka masa dua penggal pilihanraya akan
datang, segala hasrat dan cita-cita tersebut akan dapat dibuktikan
kepada kita semua.

Memandangkan kepada jumlah pengundi di Malaysia
sekarang ini seramai 7 juta itu, hampir-hampir separuh darinya terdiri
dari bangsa Cina
.
Kita sebagai anak pribumi Malaysia Jati,
wajiblah menginsafi dan bertindak cepat sebelum nasi menjadi
bubur. Sedarlah, insaflah, bangunlah bersatu, pada menjalani kesedaran
pertaruhan ini. Janganlah diabaikan. Ingatlah kebangkitan kamu di hari
ini walaupun kecil akan dapat menghindarkan kehancuran agama, bangsa
dan tanah airmu BUMI MALAYSIA . Jangan biarkan generasimu dan anak
buahmu di hari kemudian menangis tersedu sendirian. Jangan biarkan
ayam mati kelaparan di kepuk sendiri dan itik kehausan di kolam
sendiri. Nenek, ibumu dan bapamu yang telah lewat usianya itu tidak
mungkin boleh dijaga atau disedarkan lagi. Hanya kamu golongan yang
bersemangat waja ini saja yang boleh memainkan peranan ini. Panjangkan
salam kesedaran ini kepada saudara-maramu yang lain demi bagi
melindungi maruah bangsamu. "BANGUN MELAYU, ISLAM DAN PERTIWI".
Bangkitlah dari sekarang sebelum terlambat.

P/S Harap edarkan kepada rakan-rakan sebangsamu.Unit sebaran Am.

Rencana ini adalah diterbitkan oleh sebuah majalah di London .

TAJUK: 'BERSATULAH KAUM CINA'

Kita semua kaum Cina di mana sahaja kita berada mestilah berbangga
dengan bangsa kita; samada Cina Amerika, Cina Singapura, Cina Taiwan
dan Cina Malaysia . Kita mestilah mengekalkan identiti kita. Di Malaysia,
kita mesti memberitahu anak-anak kita dan mengajar mereka cara-cara
perjalanan halus. Setakat ini oleh kerana kedudukan kita, kita tiada
pilihan untuk memilih kerajaan yang maj or itinya dikuasai oleh or ang
Melayu. Tetapi kita sedar dibidang perniagaan dan perindustrian,
or ang Melayu tidak ada melainkan mengekalkan bangsa kita (Cina)
sebagai unsur utama meninggikan ekonomi Malaysia dengan meletakkan
keutamaan Bahasa Mandarin atau Kantonis di dalam akhbar tempatan
sebagai syarat penerimaan atau syarat kelayakan perlu.

Maka or ang- or ang Melayu tentunya terpinggir dari bidang
pekerjaan tersebut. Jadi kita mengambil kesempatan ini atas kedudukan kita
dan meminta hak-hak politik. Orang- or ang kita yang bergiat di bidang
pelajaran hendaklah pastikan bahawa generasi yang akan datang tidak
akan diajar segala peng or banan or ang Melayu, terutama sekali dalam
pelajaran sejarah, Ilmu Alam dan lain-lain mata pelajaran, baikpun di

sekolah rendah mahupun di sekolah menengah.

Kita mesti mengajar anak-anak dan anak or ang Melayu supaya
mempunyai pendirian bahawa kejayaan itu bergantung semata-mata atas
kebolehan. Untuk tujuan ini kerajaan Singapura yang kita harus
banggakan kerana telah berjaya memecah-belahkan or ang- or ang Melayu
dengan cara membahagikan mereka kepada banyak puak seperti Banjar,
Acheh, Bugis, Mandaling, Boyan dan lain-lain. Dari kesannya jiwa
Rancangan ini, or ang Melayu yang dulunya merupakan 19% daripada
penduduk Singapura, sekarang hanya tinggal 10% sahaja. Sekarang
mereka tiada pilihan melainkan memuji kerajaan Singapura kerana memberi
mereka satu kestabilan, keadilan dan harapan untuk masa depan iaitu
mana-mana bentuk yang kerajaan suka dan fikirkan, pasti mereka terima,
sebabnya or ang Melayu di sana tiada mempunyai suara lagi dan mereka
akan tetap menemui kegagalan.

Sebagai or ang Cina tulin, saya juga berbangga dengan cara yang
dilakukan oleh En. Lim Chong Eu di Pulau Pinang untuk memecah-belahkan
or ang- or ang Melayu di sana . Beliau telah berjaya mengambil
tanah-tanah or ang- or ang Melayu dan memajukannya sebagai kawasan
perumahan dan perindustrian. Oleh kerana harga rumah-rumah itu
terlalu tinggi bagi or ang Melayu, mereka tiada keupayaan langsung
untuk memiliki rumah-rumah tersebut. Polisi ini tidak sahaja harus
dilakukan di Pulau Pinang, tetapi juga di lain-lain tempat selain
bandar-bandar besar seperti Ipoh , Kuala Lumpur , Seremban, Melaka, Joh or
Bahru dan Kuantan. Kita or ang Cina harus mara ke Al or Setar, Kangar,
Kota Bharu dan Kuala Terengganu.

Tujuan kita ialah untuk menguasai segala kegiatan perdagangan
yang berkaitan dengan bahan makanan, enjin, bank-bank serta pertanian.
Alasan yang munasabah perlu dicari dan dikemukakan kepada kerajaan
untuk menaikkan harga barang-barang keperluan harian. Inilah yang kita
akan terus gunakan untuk mendapatkan kekuasaan politik di Malaysia. Oleh
kerana kita telah kukuh di bidang Antarabangsa, kita mesti
menganggap bahawa saluran penyebaran am yang ada pada kita. Setakat
ini, dunia menganggap bahawa kerajaan Malaysia sekarang adalah anti Cina
dan Pro-Melayu dan juga kita or ang Cina ditindas. Orang Cina
tersingkir dari kebanyakan peluang, itulah anggapan mereka.

Juga bahawa kepakaran dan titik peluh kita telah tidak diberi dan
mendapat ganjaran yang sepatutnya. Walau bagaimanapun, kebelakangan
ini terdapat langkah-langkah yang diambil oleh elit-elit Melayu untuk
mengubah gambaran ini dan menyuarakan apa yang sebenarnya berlaku.

Kita sebaliknya mematahkan langkah-langkah itu sebelum ianya
berjaya dilaksanakan. Dalam bidang politik, or ang- or ang Cina haruslah
bergembira dengan perpecahan demi perpecahan terlibat di kalangan
or ang- or ang Melayu dengan keluarnya Pas dari Barisan Nasional,
keluarnya ahli UMNO ke parti KeAdilan dan semakin perpecahan itu
menguntungkan kita.

Saya sebagai or ang Cina, sangatlah bergembira untuk memberitahu
anda bahawa salah satu sebab penyingkiran itu adalah jarum dan
tindak-tanduk teman-teman kita Gerakan dan MCA di dalam Barisan
Nasional dan DAP dari luar. Sekarang tibalah masanya untuk kita
menanam perasaan benci di kalangan or ang- or ang Melayu terhadap
pemimpin mereka. Kalau kita bijak menjalankan operasi kita, kita akan
berjaya mengasingkan Perdana Menteri sekarang ini yang terlalu jujur
menjadi se or ang Ahli politik. Kalau kita or ang- or ang Cina bersatu,
kita berjaya memecah-belahkan Dato' Sri Dr. Mahathir Mohamed dengan
Dato' Sri Anwar Ibrahim, kumpulan Abdullah Ahmad Badawi dengan Kumpulan
Najib Tun Razak.

Apabila British meninggalkan Malaysia, pemerintahan adalah di
tangan beberapa or ang Melayu pilihan. Kita ketahui bahawa
pemimpin-pemimpin Melayu ini kiranya disukai oleh or ang Melayu sendiri.
Pada keseluruhannya, mereka adalah or ang- or ang miskin tetapi bernafsu
besar. Kita berkeupayaan memberikan apa yang mereka mahu. Kita akan
terus mendapat apa yang kita kehendaki dari mereka. Kemudian sesudah
kita memberi mereka secukupnya, kita akan mendedahkan mereka ini.
Kita akan meminta mereka supaya dilucutkan daripada jawatan-jawatan
mereka. Kita tidak akan rugi apa-apa dengan pemecahan itu, malah
menguntungkan or ang- or ang Cina. Pekerjaan ini mesti dijalankan dengan
licin, supaya intelek-intelek Melayu tidak akan menyedarinya. Setakat
ini kawan-kawan kita di bidang perniagaan telah berjaya
mengenepi! kan Dr Mahathir, Dr Abdul Rahman Yaakob dan semua
pelampau-pelampau dalam UMNO termasuk juga sect or kerajaan
Kita or ang- or ang Cina harus bangga kerana or ang- or ang Melayu yang
menerima rasuah ini telah diletakkan di badan-badan berkanun. Di UDA
kita telah mendapat keuntungan yang banyak walaupun or ang kita nomb or
dua di situ. Mereka yang tidak mempunyai pandangan yang kuat akan terus
sanggup menjual or ang- or ang dari bangsanya sendiri, kiranya mereka
diberi apa yang mereka kehendaki dan kita pula hendaklah menggunakan
kelemahan mereka ini untuk kepentingan diri kita.

Kita akan gagalkan mereka dengan Tentera Darat, Laut dan Udara. Kita
akan terus gagalkan mereka dalam polis. Kita telah buktikan bahawa
tanpa kita or ang- or ang Cina, mereka tidak akan mendapat apa-apa
maklumat berkenaan dengan kegiatan Komunis. Kita juga perlu bekerjasama
dengan pergerakan di bawah tanah kerana tujuan kita adalah sama iaitu
menguasai Malaysia .

Kepada kita, caranya tidak lain sama ada menerusi politik atau
perjuangan bersenjata. Satu perkara lagi yang patut kita gunakan
adalah kebencian yang ada pada or ang- or ang Melayu dengan Sultan-Sultan
mereka. Kita mesti menguatkan lagi kebencian ini supaya apabila
or ang- or ang Melayu tidak mempunyai kepercayaan terhadap Sultan-Sultan
mereka, mereka akan hilang suatu simbol perpaduan dan kita dengan
mudah sahaja dapat membawa mereka kepada kemusnahan mereka sendiri.

Untuk membuktikan apa yang saya katakan, sebagai se or ang Cina, kita
tahu kerajaan Malaysia sekarang lemah. Kelemahan ini terbukti dengan
kegagalan mengawal harga barang-barang keperluan. Kita boleh menurun
mana-mana cukai dengan menurunnya harga buah or en menjelang Tahun
Baru Cina, tetapi kerajaan tidak berbuat demikian apabila tiba Hari
Raya or ang- or ang Melayu kerana saya tidak pernah ingat harga buah Kurma
diturunkan menjelang Hari Raya.

Pemimpin-pemimpin Melayu bertujuan untuk menolong or ang- or ang melayu
dalam rancangan Malaysia ke-7. Kita or ang- or ang Cina harus menunjukkan
sokongan kita terhadap rancangan ini kerana kita tahu mereka tidak
akan mencapai matlamatnya. Di sebaliknya, apabila mereka hendak
memajukan rancangan Felda, kita or ang- or ang Cina akan mendapat
keuntungan melalui pembinaan jalan, pembinaan bangunan, pembinaan
rumah-rumah, parit, pemotongan pokok, penyediaan tanah dan lain-lain.

Segala bentuk pembangunan akan membawa keuntungan kepada or ang- or ang
Cina, yang juga bermakna kejayaan serta kekayaan or ang- or ang Cina
akan bertambah. Sekarang ini saya percaya, or ang- or ang Cina sudahpun
memegang 60% daripada kekayaan negeri ini termasuklah tanah. Sebaliknya
or ang- or ang Melayu hanya memegang 3% berbanding 4% kepunyaan asing.
Kita tidak boleh berpuas hati. Kita or ang Cina hendaklah mendapatkan
kekayaan or ang- or ang asing ini sebelum ianya jatuh ke tangan
or ang- or ang Melayu. Taktik kita memberi saham kosong kepada

or ang- or ang Melayu hendaklah disambung terus kepada or ang- or ang Melayu
ini dan akan mengenepikan or ang- or ang Melayu lain daripada memasuki
bidang kewangan terutamanya sebagai akauntan.

Di bidang pelajaran kita mesti mewujudkan Universiti Merdeka
secepat mungkin. Kita mesti terus menghantar beribu-ribu anak-anak
kita ke Hong Kong , Taiwan , Amerika atau di mana-mana di dunia ini.
Apabila mereka pulang kita akan memasukkan mereka di sekt or -sekt or Swasta yang mengandungi 80% daripada peluang pekerjaan. Oleh kerana keadaan ini, kerajaan sekarang ini yang pro-Melayu tidak akan berjaya menguasai keadaan pasaran. Petani-petani yang terdiri dari 75% or ang- or ang
Melayu terus tidak bertanah. Nelayan akan tetap miskin oleh kerana
pegawai-pegawai kerajaan mereka sendiri sudah tidak boleh dipercayai
lagi.

Orang Cina harus menolong untuk memusnahkan segelintir
pegawai-pegawai Melayu yang dedikasi dengan membawa mereka ke golongan
kita. Kita dengan demikian diharapkan akan membuat mereka gagal dalam
tujuan asal mereka. Ini kita pastikan lakukan dengan usaha bersama
antara sekt or swasta atau kerajaan.

Beberapa di kalangan Cina mungkin bertanya sama ada boleh atau
tidak mengambil alih negara ini dengan pasukan tentera. Saya
menjawab, mereka hanya general-general bodoh. Lihatlah sahaja kelulusan mereka dan pengalaman mereka dan lihat pula apa yang berlaku di Indonesia .. Di Indonesia mereka semua boleh dibeli. Jadi, setelah kita memegang kuasa politik, kita boleh ketepikan pasukan tentera ini. Kita
or ang- or ang Cina mempunyai kebolehan untuk bermuka manis dan
dipercayai oleh or ang- or ang Melayu dan kita harus memainkan peranan
kita dengan baik. Kita akan terus bermanis muka dengan berkawan
bersama mereka kerana waktu ini kita belum boleh menunjukkan niat dan
belang kita yang sebenar. Contoh yang paling konkrit kita mengalami
kekalahan teruk dalam atasan dan saya tahu apa yang ad a di dalam
otak mereka dan apa yang difikirkan. Pada keseluruhannya,
pemimpin-pemimpin sekarang sedang takut menemui pengundi mereka.

Kita mesti mengumpulkan tenaga dan usaha mematahkan mereka dengan
cara perlahan-lahan. Pada masa yang sama juga kita mesti
perkuatkan dan mengapi-apikan risauan kesangsian or ang- or ang Melayu
terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Ini kerana terlalu jelas ketidakstabilan
dan kemiskinan masyarakatnya. Akhirnya diharapkan mereka ini tidak
akan berminat untuk mengundi dan membiarkan takdir yang menentukannya.

Kita akan membuat penentuan ke atas mereka dan masa depan mereka
kerana or ang- or ang Cina akan menjadi pemimpin-pemimpin mereka itu.

Oleh Dr. Ng. Seng
HANTARKAN MESEJ BERMAKNA DAN PENTING INI KEPADA SEMUA RAKAN-RAKAN ANDA, JIKA ANDA ORANG MELAYU YG SAYANGKAN TANAH AIR KITA DARIPADA DIKUASAI BANGSA ASING! JANGAN SUATU MASA KITA MENAGIH DI TANAH SENDIRI, BERPUTIH MATA DAN HATI.

PERHATIKAN SIKAP MEREKA DI TAHAP INSTITUSI TINGGI, MANIS BICARA TAPI...JIKA ANDA TIDAK PERCAYA, SAYA CABAR ANDA SIASAT KEBENARAN FAKTA YG DINYATAKAN DI ATAS. KITA JUAL BANGSA MELAYU...Renungan Untuk Bangsa MELAYU: tak kira PAS, KeADILan atau UMNO

P/S: Rencana ni sya dapat dari email dr teman..renung-renungkanlah..

7 comment:

zm.azami said...

Asalam Jana,

Terima kasih diatas paparan rencana tersebut, sekurang-kurangnya ada juga orang melayu yang tersadar tentang agenda mereka untuk memusnahkan bangsa melayu.

Semoga pemegang pemegang kuasa berbangsa melayu membaca rencana ini,

konsep melayu tolong melayu perlu di laksanakan..

sekian, terima kasih dan wasallam

zm.azami said...

Asalam Jana..

Saya akan copy n paste rencana ni kat blog saya, untuk di sebarkan..

terima kasih dan wasallam

Nur Aliah said...

Asalam Jana....

Dr. Ng Seng adalah 'imposter' yang telah meninggalkan surat kepada YAB PM Abdullah Badawi di laman warkahuntukpm.

Dengar desas-desus, Ng Seng adalah nama samaran seorang Melayu!!!

Jangan terperangkap! Jangan semena-mena diperalatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab ini untuk menyebarkan tulisan yang berniat jahat ini untuk menimbulkan syak wasangka di antara kaum Malaysia.

Terima kasih dan Wasallam.

miss jana chibi said...

w'salam nur aliah..terima kasih atas komen anda..

saya pn tdk percaya 100% pd rencana ini..

tp mesej jelas yg ditulis di rencana ni adalah kaum melayu perlu bersatu utk membangun sama dgn bangsa lain..

cuba kita lihat && renungkan dengan kedaan bangsa kita sekarang...mmg banyak perpecahan...so kalu berpecah bagaimana nk sesebuah negara hendak membangun?? banyak impak negatif yg kita lihat dgn perpecahan ini..


so bagi saya rencana yg ditulis ni bukan nk memeecah belahkan kaum kita...ttp juz utk membuka mata bangsa ttg keadaan sekarang..

miss jana chibi said...

w'salam..
thnks zm.zami atas komen anda..;))

Wan Aizat said...

bgs la post ni..moga anak2 melayu kita skarang ni, sedar diri dan x leka dgn kemodenan..sbb dari apa yg kita tgk arini, mmg sedih la nk dicritakan..dengan prangai x tau malu..moga mereka sedar..moga kite sedar

miss jana chibi said...

btul tu encik wan aizat.
pe pn terima kasih atas komen anda..;))

Related Posts with Thumbnails

MY BIRTHDAY

Lilypie Kids Birthday tickers